Tên triển lãm thương mại: HKTDC Gift & Premium Fair
  Ngày tham dự: 2019 .4
  Quốc gia/ Khu vực lưu trữ: HK
  Giới thiệu: Hong Kong Gift & Premium Show 2019 held from 27th april to 30th april 2019 Display Range- Christmas & seasonal
  Tên triển lãm thương mại: IHGF 2018
  Ngày tham dự: 2018 .2
  Quốc gia/ Khu vực lưu trữ: IN
  Giới thiệu: Handicraft fair
  Tên triển lãm thương mại: IHGF SPRING 2015
  Ngày tham dự: 2015 .2
  Quốc gia/ Khu vực lưu trữ: IN
  Giới thiệu: Indian Handicrafts & Gift Fair Showcasing category-Wall decors
  Tên triển lãm thương mại: IHGF Spring 2014
  Ngày tham dự: 2014 .2
  Quốc gia/ Khu vực lưu trữ: IN
  Giới thiệu: Indian Handicrafts & Gift Fair Showcasing category-Lighting & Lamps
  Tên triển lãm thương mại: IHGF Autumn 2012
  Ngày tham dự: 2012 .10
  Quốc gia/ Khu vực lưu trữ: IN
  Giới thiệu: Indian Handicrafts & Gift Fair Showcasing category-Lighting & Lamps
Gửi email cho nhà cung cấp này